Anežka Kadášová ACOOSTIC Leháro

24.11.2022, Štvrtok 19:00

Pozývame vás na prvý ACOOSTIC event nového školského roku ANEŽKA KADÁŠOVÁ študuje spev na Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a psycholó ... viac

Anežka Kadášová ACOOSTIC Leháro
Pozývame vás na prvý ACOOSTIC event nového školského roku ANEŽKA KADÁŠOVÁ študuje spev na Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a psychológie na Univerzite Komenského. Jej tvorba odzrkadľuje jej záľubu v poézií a nazeranie na svet cez oči filozofie. Autorské piesne majú folkovo-gospelový charakter s prvkami alternatívneho prevedenia. Texty sú plné emócií a osobných vyznaní svetu, sebe či Bohu. I keď majú piesne často baladický a expresívny charakter, zväčša v nadhľade prinášajú skôr povzbudenie k hĺbke, seba prijatiu, pohnutiu sa z miesta, vytvárajú potenciu na úprimné zahľadenie sa do vlastného vnútra. Otvárajú rany, kritizujú plytkosť, obnovujú túžby, volajú k pokoju a dynamike zároveň. Samozrejme známe tváre sa tam tiež vyskytnú. 

Ďalšie akcie v tomto meste