FTRNW Tuesdays VOL.55 - Mária Bieliková (KInIT)

22.09.2020, Utorok 18:00

Informatika a informačné technológie dnes hýbu svetom. Predstavujú fundamentálny základ pre väčšinu sektorov, pričom investície do tohto odvetvia významne ovplyvňujú a posúvajú konkurencieschopnosť krajiny. ... viac

FTRNW Tuesdays VOL.55 - Mária Bieliková (KInIT)
Informatika a informačné technológie dnes hýbu svetom. Predstavujú fundamentálny základ pre väčšinu sektorov, pričom investície do tohto odvetvia významne ovplyvňujú a posúvajú konkurencieschopnosť krajiny. Kemplenov inštitút inteligentných technológií (KInIT), ktorý zakladá profesorka Mária Bieliková má za cieľ venovať sa primárne základnému a aplikovanému výskumu inteligentných technológií – predovšetkým umelej inteligencii, informatike a informačným technológiam v silnom prepojení na súkromný sektor. Inštitút má momentálne už takmer 30 ľudí, ktorí majú za sebou stovky publikácií a tisícky citácií vo vedeckých prácach a ich počet bude postupne narastať. KInIT plánuje ďalej spolupracovať s inými výskumnými inštitúciami, vysokými školami, priemyslom a chce tak okrem iného vytvoriť priestor pre mladých ľudí aby ich talent našiel uplatnenie doma a nemuseli odchádzať do zahraničia. Slovensko ako krajina dlhodobo nefiguruje na popredných priečkach ako inovačný líder, hoci mnohí sa zhodujú v tom, že ľudský potenciál tu je. Podporu inštitútu deklarovali viaceré firmy už hneď na začiatku jeho zrodu, kedy neváhali prispieť finančne. Kde smeruje pozornosť KInIT v jeho prvých mesiacoch? Ako presne chce naplniť svoje ambiciózne ciele? Je možné vytvoriť u nás inštitúciu zameranú na výskum v informačných technológiách či umelej inteligencii schopnú konkurovať tým zahraničným? Odpovede na tieto otázky sa dozviete v prvom septembrovom FTRNW Tuesday so zakladateľmi KInIT Máriou Bielikovou a Mariánom Šimkom. Event bude prebiehať online.  Pripojte sa na livestream: https://www.facebook.com/futurenowconf/live/

Ďalšie akcie v tomto meste