Jesenné upratovanie 10.10.2020 Trenčín

10.10.2020, Sobota 08:00

Upratovať sa začína od 8:00 do 12:00 v týchto častiach.
 Jilemnického (oproti RD č. 16 – elektrorozvodňa)
 Žabinská (oproti domu č. 34)
 Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)
& ... viac

Jesenné upratovanie 10.10.2020 Trenčín
Upratovať sa začína od 8:00 do 12:00 v týchto častiach.
 Jilemnického (oproti RD č. 16 – elektrorozvodňa)
 Žabinská (oproti domu č. 34)
 Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)
 Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
 Školská (oproti RD č.50)
 Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti SBD 2182)
 Ľ. Stárka (v zákrute k žel. mostu)  Od 13:00 do 17:00 upratovanie pokračuje.
 Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
J. Zemana (2-4/2394- nádoba na sklo)
Záhumenská (autobusová zastávka – OTOČ)
 Električná (za autobusovou zastávkou pri smetných nádobách)
 Karpatská – Stromová (pred detským ihriskom)
 Karpatská – Puškinova (v križovatke)
 Do kontajnerov bude možné uložiť biologicky rozložiteľný odpad (lístie, konáre) a iný odpad okrem stavebného odpadu.
 Nevhadzujte do nich elektroodpad, batérie, žiarivky a iný nebezpečný odpad.
 Využiť na to môžete zberné dvory

Ďalšie akcie v tomto meste