Juliana Mrvová / Marek Halász Do jadra vulkánu

od 11.07.2020, Sobota 09:00 do 27.09.2020, Nedeľa

Slovenské banské múzeum – Galéria Jozera Kollára v Banskej Štiavnici Vás srdečne pozýva na výstavu Do jadra vulkánu / Into the Volcano
Juliany Mrvovej a Mareka Halásza v kurátorskej koncepcii
Radka ... viac

Juliana Mrvová / Marek Halász Do jadra vulkánu
Slovenské banské múzeum – Galéria Jozera Kollára v Banskej Štiavnici Vás srdečne pozýva na výstavu Do jadra vulkánu / Into the Volcano
Juliany Mrvovej a Mareka Halásza v kurátorskej koncepcii
Radka Wohlmutha. Spolupráca Radka Šišuláková a Stanislav Piatrik. Vernisáž 10. júla o 17.00 Výstava maliarky J. Mrvovej a sochára M. Halásza reaguje na krajinu Banskej Štiavnice a regiónu Hont, ktorú významne formoval treťohorný štiavnický stratovulkán. Príbeh vulkánu priamo či nepriamo vplýval nielen na geografickú a geologickú charakteristiku kraja ale tiež formoval životy ľudí a nepriamo vplýval na architektúru, zvyky či hospodárstvo. Mrvová pracuje s krajinou vo veľkom formáte malieb – záznamov, zložených z množstva skíc, mikro-príbehov, ktoré aktéri zažívajú sami alebo si ich vypočujú, osobného prieskumu skalných formácií, rastlinstva a živočíšstva Hontu. Marek Halász, ktorý už niekoľko rokov striedavo žije medzi Bratislavou a Hontianskymi Trsťanmi dlhodobo pracuje s témou skalných obydlí, pivníc a tufových priestorov, ktoré v okolí mapuje a zaznamenáva. Na výstave prezentuje viaceré objekty vychádzajúce z vlastného domu v Trsťanoch a zo skalných obydlí v Líšove či Hontianskych Tesároch. Spoločnou časťou výstavy je zažívanie skalných obydlí formou prespávania a následného vytvárania záznamov. Výstava tak divákom sprostredkuje nielen príbeh vulkánu, tak ako ho vnímajú autori, ale umožní im aj vstúpiť alebo sa priblížiť k skalným priestorom, ktoré naši predkovia tesali do sopečného tufu. Príbeh vulkánu v Galérii Jozefa Kollára nadväzuje aj na geologickú zbierku Banského múzea, ktorú možno vidieť vo vedľajšej budove a k výstave je plánovaný turisticko-geografický výlet a následná komentovaná prehliadky výstavy s geografom. Detské dielne vedené autormi počas výstavy budú orientované na prírodu Hontu a na vzdelávanie detí k ekológii. Za dokumentáciu procesov ďakujú autori Radke Šišulákovej a Stanislavovi Piatrikovi a za odbornú radu p. Jancšimu a geologickej zbierke Banského múzea. Hlavný partner projektu:
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Výstava potrvá od 11. júla do 27. septembra. Vernisáž 10. júla od 17.00.
Galéria Jozefa Kollára, nám. Sv. Trojice 12, Banská Štiavnica.
Výstava potrvá do 27. septembra.

Ďalšie akcie v tomto meste