Kreativita priestoru 2021, Bojnice

od 10.06.2021, Štvrtok 17:00 do 04.07.2021, Nedeľa

 Kolektívna výstava je prezentáciou diel ocenených Spolkom architektov Slovenska a výstavy organizovanej SAS, podporovanej  FVU a Fondom na podporu umenia a to :  Cena Dušana Jurkoviča 2020viac

Kreativita priestoru 2021, Bojnice

 Kolektívna výstava je prezentáciou diel ocenených Spolkom architektov Slovenska a výstavy organizovanej SAS, podporovanej  FVU a Fondom na podporu umenia a to :  Cena Dušana Jurkoviča 2020, za najlepší realizovaný projekt; Cena Emila Belluša 2020 – laureát Doc. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Gürtler, PhD.,  za celoživotné dielo v oblasti architektúry. 

Cenu Dušana Jurkoviča udeľuje Spolok architektov Slovenska autorovi, alebo autorskému kolektívu za dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej tvorby na Slovensku.

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 10.06.2020 o 17.00 hodine vo vestibule KC v Bojniciach.

Ďalšie akcie v tomto meste