Kurz meditácie a mindfulness / všímavosti VILOMA YOGA

08.09.2020, Utorok 18:30

Meditácia je starodávna metóda, ktorá sa od nepamäti používa vo všetkých kontemplatívnych tradíciách sveta a v dnešnej dobe aj v sekulárnom (svetskom) kontexte.
Cesta meditácie a vedomej pozornosti n ... viac

Kurz meditácie a mindfulness / všímavosti VILOMA YOGA
Meditácia je starodávna metóda, ktorá sa od nepamäti používa vo všetkých kontemplatívnych tradíciách sveta a v dnešnej dobe aj v sekulárnom (svetskom) kontexte.
Cesta meditácie a vedomej pozornosti nám pomáha v sebe nájsť zdravú a prirodzenú kvalitu života, kedy nemusíme hľadať šťastie a naplnenie nikdy mimo seba. Z jej mnohých úžitkov a prínosov spomeňme aspoň niektoré: sme menej ovplyvňovaní meniacimi sa okolnosťami vonkajšieho diania a lepšie zvládame stres a emócie. Stávame sa vyrovnanejšou, spokojnejšou a ucelenejšou ľudskou bytosťou. Problémy a ťažkosti, s ktorými sa stretávame, vnímame ako výzvy, z ktorých sa učíme a preto nás posilňujú a obohacujú. S rastúcou seba dôverou sa stále viac otvárame druhým a máme voči nim viac lásky a úcty. Takto sa náš život uberá správnym smerom, stáva sa zmysluplný a radostný.
Všeobecne povedané, existuje veľa druhov meditácie. Východná tradícia kladie dôraz na meditáciu vhľadu, v ktorej kľúčovým aspektov je rozvíjanie všímavosti / bdelej pozornosti (ang.mindfulness). Tá sa však neučí ako samostatná metóda, ale je zasadená do kontextu správneho náhľadu/pochopenia, správneho úsilia a ďalších faktorov cesty. Vďaka tomu je možný hlbší rozvoj meditácie, ktorý prináša konkrétny úžitok, vnútornú zmenu a pokrok. Témy a obsah 10 týždňového kurzu: 1. Lekcia: Dôvody, prečo sa učiť a rozvíjať umenie meditácie a mindfulness / všímavosť resp. vedomú pozornosť. Krátkodobý a dlhodobý úžitok. Čo je podstatou meditácie? Osvojenie si priamej, osobnej skúsenosti bdelého a vedomého prítomného okamihu. Základné východiská, pojmy a princípy meditácie. 2. Lekcia: Ako začať a ako rozvíjať dennú meditačnú prax. Správna pozícia. Formálna a neformálna meditácia v sede a v pohybe. Dĺžka sedenia. Ako nájsť rovnováhu medzi uvoľnením a zameraním pozornosti. Prospešné a neprospešné postoje voči meditácii. 3. Lekcia: Čo je objekt / meditačný predmet? Ako zamerať pozornosť na objekt. Ako udržiavať pozornosť na objekte. Metódy meditácie na telo, dych, pocity, zvuk, vonkajší objekt, myseľ samú ako podpory. Meditácia na dych – vedomé pociťovanie dychu – na špičke nosu, v bruchu, v hrudi. Sústredenie mysle. 4. Lekcia: Osvojenie si základných zručností a nástrojov meditácie. Ako rozvíjať pokojný a vyrovnaný stav mysle. Metóda vnútorného pokoja, upokojenia mysle. Meditácia na dych. Metóda počítania dychu ako výcvik v presnosti a precíznosti. 5. Lekcia: Meditácia vhľadu. Panoramatické vnímanie. Schopnosť vedome pozorovať myšlienky a vnemy. Prístupy a metódy meditácie vhľadu. Pozorovanie a oslobodzovanie myšlienok, pocitov a vnemov. 6. Lekcia: Prekážky v meditácii. Ako rozpoznať prekážky a ťažkosti ako sú rozptýlenosť mysle, nesústredenosť, nepokoj a ospalosť, a ako s nimi pracovať. Štyri druhy správneho úsilia. 7. Lekcia: Znamenia pokroku a stagnácie. Najčastejšie chyby v meditácii. Postoje, ktoré pomáhajú rozvoju meditácie: (láskavosť voči sebe, schopnosť prijímať, čo sa deje, ne-posudzovanie, ne-zasahovanie, nerozvíjanie minulosti a budúcnosti, spokojnosť). Metódy meditácie a meditačný stav. 8. Lekcia Rozvoj a prehlbovanie meditácia pomocou metódy označovania. Výklad a prax štyroch aspektov bdelej pozornosti – tela, pocitov, mysle a javov. 9. Lekcia: Rozvoj láskavosti a súcitu. Ich kultivácia voči sebe i voči druhým. Postoj láskavosti a súcitu ako snaha byť lepší človek i ako liek problematické emócie. 10. Lekcia: Meditácia bez úsilia. Začlenenie meditácie a do každodenného života – oblasti pracovnej, vzťahovej, osobnej. Uplatnenie meditácie v akcii, činoch:
telo: jednoduché telesné pohyby, joga, chôdza, pohyb rukami
reč: vedomá komunikácia: ako jasne vyjadriť to dôležité, ako spracovať emócie, keď počujeme čo, sa nám nepáči, ako vedome vyjadriť i prijať kritiku
myseľ: vedomé premýšľanie, plánovanie, riešenie vecí. Záver: uzavretie kurzu, zhrnutie najdôležitejších aspektov doporučená literatúra a ako ďalej pokračovať. V rámci každej lekcie zdieľanie vlastných skúseností a pohľadov, otázky a odpovede, interaktívna výuka. Lektor: Lukáš Chmelík a Oliver Chmelík
(autorizovaný inštruktor meditácie) Lukáš Chmelík (1978) vyštudoval obor indológie na Filozofickej Fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Preložil niekoľko kníh o buddhizme. Absolvoval a prekladal štúdium buddhistickej psychológie a filozofie. Študoval tiež s mnohými tradičnými učiteľmi, strávil dlhší čas v Indii a Nepále. Viedol mnoho meditačných kurzov, prednášok, seminárov u nás, v ČR i zahraničí. Kurzom nás bude sprevádzať aj nový lektor :Oliver Chmelík (1976) meditácii sa venuje od roku 1995 pod vedením tibetských majstrov v dennom živote aj na dlhodobých ústraniach. Príspevok : 77,- eur SK 97 02 00 00 00 00 39 18 55 71 56

Ďalšie akcie v tomto meste