Kurz podnikateľských zručností

21.09.2020, Pondelok 16:00

Rozhodnutie podnikať je silne ovplyvnené presvedčením vo vaše schopnosti. Nadobudnite väčšiu sebadôveru získaním potrebných podnikateľských zručností. Pripravte sa zodpovedne na svoju podnikateľskú budúcnos ... viac

Kurz podnikateľských zručností
Rozhodnutie podnikať je silne ovplyvnené presvedčením vo vaše schopnosti. Nadobudnite väčšiu sebadôveru získaním potrebných podnikateľských zručností. Pripravte sa zodpovedne na svoju podnikateľskú budúcnosť. REGISTRUJTE SA TU:
http://bit.ly/udrzatelne_podnikanie_BB O ČOM BUDEME HOVORIŤ
21.9. Biznis zručnosti
● čo je biznis model Canvas, prečo je dobré ho mať
● ako vytvoriť Canvas model a jeho využitie v praxi
● 9 kľúčových súčasti biznis modelu Canvas
● lean model Canvas pre startupy
● ukážky Canvas biznis modelov známych značiek 22.9. Marketingové zručnosti
● prečo byť v biznise autentický
● budovanie značky / vizuálna identita a komunikačná stratégia
● prepojenie značky s produktami a službami firmy
● ako manažovať marketingovú exekutívu 23.9. Formy podnikania a daňovo odvodové zručnosti
● akú formu podnikania si vybrať a prečo
● aké povinnosti vás čakajú pri zakladaní podnikania
● vedenie účtovníctva a daňovo-odvodové povinnosti pri začatí podnikania
● chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť 24.9. Obchodné zručnosti
● osobný prístup k zákazníkovi a dôvera v podnikaní
● využívanie aktívneho počúvania pri obchodnom jednaní
● 5 krokov k uzatvoreniu predaja
● metódy a techniky obchodného jednania, zvládanie námietok 25.9. Komunikačné zručnosti
● význam a rozsah komunikačnej kompetencie v podnikaní
● komunikačný model
● čo nás približuje a čo vzďaľuje
● tréning komunikácie vo dvojici a v skupine
● motivácia pre stále zlepšovanie sa KTO SÚ VAŠI LEKTORI
Imrich Kovaľ – analytik, konzultant a obchodník, mentor a konzultant v oblasti online biznisov. Viac ako 14 rokov sa venuje online biznisu s dôrazom na Open Source redakčné systémy, zakladateľ e-biznis inkubátora MERINEO zameraného na online rozvoj malých a stredných podnikov. Ailina Hanková – daňová a ekonomická poradkyňa, odborníčka v oblasti účtovníctva, od roku 2009 sa
venuje ekonomickému a daňovému poradenstvu pre začínajúcich podnikateľov, živnostníkov a
podnikateľov zo segmentu malých a stredných podnikov Lucia Kazdová – trénerka, lektorka, školiteľka. Svoje skúsenosti využíva v odhaľovaní potenciálu ľudí. Riadi sa presvedčením, že lídrom sa môže stať každý. V rámci vzdelávacieho programu pre manažérov odovzdáva iný uhol pohľadu a zároveň inšpiruje. Pracuje interaktívne, hravo, s koučovacím prístupom. Karol Herian – pôvodne vyštudoval kybernetiku a filozofiu, viac ako 10 rokov pracuje ako lektor a kouč pri rozvoji mäkkých zručností, napomáha rozvoju a rastu tímov a firiem na Slovensku aj v Čechách. Lektorovanie považuje za cestu dobrodružného učenia sa, kde okrem overených metód využíva i veľmi kreatívne spôsoby pre rozvoj ľudí. KEDY
21.9. – 25.9.2020
16.00 – 20.00 hod. KDE
Národné podnikateľské centrum
(polyfunkčná budova JOPA)
Nám. Ľ. Štúra 31
974 05 Banská Bystrica KONTAKT:
Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk. Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.
Ukončenie registrácie: 18.9.2020 do 13.00 hod. Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870. PODMIENKY
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK). Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre. 

Ďalšie akcie v tomto meste