LESY PRE ĽUDÍ Záhrada

23.09.2020, Streda 18:00

Neformálna občianska iniciatíva Zelená Bystrica a Komunitná nadácia
Zdravé mesto Vás pozývajú na diskusiu o tom, v akom stave sú lesy v
našom okolí a ako môžu slúžiť všetkým. ... viac

LESY PRE ĽUDÍ Záhrada
Neformálna občianska iniciatíva Zelená Bystrica a Komunitná nadácia
Zdravé mesto Vás pozývajú na diskusiu o tom, v akom stave sú lesy v
našom okolí a ako môžu slúžiť všetkým. Budeme sa rozprávať o tom, ako
hľadať rovnováhu medzi ekonomickým, hospodárskym a spoločenským
úžitkom lesa, ako aj o tom, ako sa môžu občania a občianky mesta a
okolitých obcí aktívne zapojiť do ochrany hodnôt lesa.
Hostia:
Jozef Jankov – hlavný inžinier Mestských lesov Banská Bystrica
Matej Dobšovič – riaditeľ Mestských lesov Bratislava
Miroslava Plassmann – riaditeľka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF)
Jíří Pěč – Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
Csilla Droppová – moderátorka Účasť na diskusii je zdarma, avšak z dôvodu kapacitných obmedzení je potrebná bezplatná registrácia. Potvrďte, prosím, svoju účasť vyplnením dotazníka na tomto linku: https://bit.ly/3kvQJxx Návštevníci svojou účasťou potvrdzujú, že boli oboznámení s aktuálnou
epidemiologickou situáciou COVID-19 a podujatia sa zúčastňujú na
vlastné riziko. V záujme predchádzania nákazy sa zaväzujú, že budú
dodržiavať hygienické nariadenia a podujatia sa nezúčastnia pri
výskyte príznakov ochorenia alebo po kontakte s potenciálne nakazenou
osobou. Viac k aktuálnej situácii na Slovensku: https://korona.gov.sk/

Ďalšie akcie v tomto meste