Letný tábor: Muzikálový kemp v KC Cooltajner

03.08.2020, Pondelok 08:30

Kultúrne centrum Cooltajner ponúka aj počas tohto leta dva denné tábory pre deti a mládež v rámci letnej FaCoolty umenia. Oba tábory budú prebiehať formou denného dochádzania do KC Cooltajner od 8:30 do 15:30, budú veden& ... viac

Letný tábor: Muzikálový kemp v KC Cooltajner
Kultúrne centrum Cooltajner ponúka aj počas tohto leta dva denné tábory pre deti a mládež v rámci letnej FaCoolty umenia. Oba tábory budú prebiehať formou denného dochádzania do KC Cooltajner od 8:30 do 15:30, budú vedené skúsenými lektorkami v danom odbore, s pomocou asistentov venujúcim sa príslušnému umeleckému zameraniu. MUZIKÁLOVÝ KEMP Tábor povedie režisérka a pedagogička Lucia Panáčková. Je určený pre všetkých milovníkov divadla a muzikálov. Obávať sa nemusia ani tí, ktorí doposiaľ nemajú skúsenosti s divadlom, nevyhrali spevácke alebo tanečné súťaže. Prihlásiť sa môže ktokoľvek s chuťou pracovať 7 dní na príprave muzikálu.
Budeme spoločne nachádzať výnimočné schopnosti každého účastníka a účastníčky, tanečné, hudobné, divadelné, komické, nečakané a i. Priebeh tábora začne výberom tematiky. V ďalších dňoch pridáme scenár, vychádzajúci z toho, čo účastníci a účastníčky dokážu, vlastné texty piesní, choreografie a pod. Výsledkom bude muzikálová hra, ktorú v posledný deň kempu premiérovo odohráme. Počas tábora bude zabezpečené:
– lektorský dohľad,
– materiál a pomôcky
– strava trikrát za deň (desiata, obed, olovrant)
– celodenný pitný režim
– fotograf. Prihlásiť ašpiranta na FaCooltu umenia môže len zákonný zástupca prostredníctvom tohto formuláru, ktorému bude zaslaná záväzná prihláška s výzvou na úhradu účastníckeho poplatku. Ceny táborov sú vzhľadom na materiálovo technické zabezpečenie nasledovné: MUZIKÁLOVÝ KEMP – 79 eur/osoba, prihlášku možno vyplniť na linku nižšie. Uzávierka prihlášok je do 20. júla 2020, v prípade väčšieho záujmu uprednostníme skôr registrovaných uchádzačov. Aj toto podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Ďalšie akcie v tomto meste