Oblastná výstava NO Košice 2020

04.07.2020, Sobota 08:00

KYNOLOGICKÝ KLUB ANIČKA KOŠICE VÁS SRDEČNE POZÝVA NA
viac

Oblastná výstava NO Košice 2020

KYNOLOGICKÝ KLUB ANIČKA KOŠICE VÁS SRDEČNE POZÝVA NA

OBLASTNÚ VÝSTAVU NO

Termín konania: 04.07.2020
Miesto konania: areál Kynologického klubu Anička Košice
Prezentácia: od 8:00 do 8:45 hod.
Začiatok: 9:00 hod.
Rozhodca: Ján Sudimák

Uzávierka:
do 29.06.2020

Štart. poplatok:
8€ za prvého psa
6€ za každého ďalšieho psa

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu:
Michaela Burianová
Húskova 51
040 23 Košice
0908 092 841


Bankové spojenie
IBAN: SK53 0900 0000 0004 4268 0277
do správy pre adresáta uveďte: ʺmeno a OV KKA 2020ʺ

www.kkanicka.sk e-mail: infokkanicka@gmail.com

Vet. ustanovenie:
Platné vakcinácie proti infekčným ochoreniam a besnote.

Prihláška:
Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne. Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas so zverejnením osobných údajov v katalógu výstavy.


TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

Ďalšie akcie v tomto meste