Otvorená výzva 2021 Turčianska galéria v Martine

30.09.2020, Streda 12:00

Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
vyhlasuje OTVORENÚ VÝZVU pre výstavné projekty profesionálnych slovenských i zahraničných autoriek, autorov, kurátoriek ... viac

Otvorená výzva 2021 Turčianska galéria v Martine
Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
vyhlasuje OTVORENÚ VÝZVU pre výstavné projekty profesionálnych slovenských i zahraničných autoriek, autorov, kurátoriek a kurátorov všetkých vekových kategórií.
Cieľom otvorenej výzvy je podporiť súčasné vizuálne umenie a poskytnúť priestor galérie pre prezentáciu originálnych tém v najrôznejších formách a médiách výtvarného umenia.
Zapojiť sa môžu samostatné aj kolektívne výstavné projekty, pričom je hlavnou podmienkou, aby mal každý projekt kurátorku alebo kurátora.
Výstavné projekty bude posudzovať galerijná rada TG a o ich schválení bude uchádzačov informovať do konca októbra 2020. Vybrané projekty sa stanú predmetom žiadostí na Fond na podporu umenia. V závislosti od výšky dotácie poskytne TG potrebné materiálne a finančné zabezpečenie na organizáciu výstavy, tlačových materiálov či organizáciu sprievodných podujatí.
V prípade nezískania dotácie Turčianska galéria garantuje zabezpečiť:
• Prevoz a poistenie diel
• PR (grafické spracovanie propagačných materiálov, tlač plagátov pre potreby galérie)
• Výstavný priestor na dobu realizácie projektu
• Technické vybavenie a asistenciu pri inštalácii výstavy
• Autorský honorár do výšky 200 eur Žiadosť o zaradenie projektu do výstavného plánu TG musí obsahovať:
• Životopisy a prehľad zrealizovaných projektov
• Koncepciu výstavy a ideový rámec
• Portfólio autoriek a autorov, prípadne obrazovú prílohu reflektujúcu ich tvorbu
• Technické požiadavky a odhadovaný rozpočet projektu Prihlasovací formulár – nájdete na stránke TG http://www.turiecgallery.sk/sk/umelci/
Vyplnený formulár spolu s prílohami je možné zaslať elektronicky na adresu turcianskagaleria@vuczilina.sk
Viac informácií Vám poskytne kurátor TG Mgr. Adam Galko: galko@vuczilina.sk Uzávierka prihlášok je 30. Septembra 2020

Ďalšie akcie v tomto meste