Rasová znášanlivosť a pozitívny vzťah k minoritám Viola Prešov

02.10.2020, Piatok 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár v rámci multižánrového festivalu PADÁK
Rasová znášanlivosť a pozitívny vzťah k minoritám
VIOLA centrum pre umenie, Prešov / klub
2. október 2020 ... viac

Rasová znášanlivosť a pozitívny vzťah k minoritám Viola Prešov
Pozývame Vás na odborný seminár v rámci multižánrového festivalu PADÁK
Rasová znášanlivosť a pozitívny vzťah k minoritám
VIOLA centrum pre umenie, Prešov / klub
2. október 2020 PROGRAM
13.00 – 14.45
Mgr. Soňa Pariláková, PhD. /pedagóg/: Umenie ako priestor pre dialóg.
Mgr. Andrea Sivaničová /historička/: Prešovské príbehy ľudskosti v čase Slovenského štátu.
PhDr. Inge Doležalová /sociálna pracovníčka a aktivistka/: Javy a fakty zo života Rómov na východe Slovenska.
ThLic. František Krajňák /teológ/: Rusíni – história a súčasnosť. 15.00 – 16.30
PaedDr., PhDr. Ján Šrenkel /špeciálny pedagóg, riaditeľ zariadenia sociálnych služieb/: Ľudové remeslá regiónu ako inšpirácia pre arteterapeutické dielne pre klientov.
PaedDr. Miron Pukan, PhD. /literárny vedec a divadelný kritik/: Fenomén poľskej kultúry v kontexte Slovenska.
Mgr. art. Jana Šteflíčková /pesničkárka, herečka, kultúrna aktivistka/: Kultúra a umenie Vietnamu – čo o nich vieme? 17.00 – 18.30
Mgr. Michal Smetanka /hudobník a regionálny aktivista/: Multikulturalita ako priestor pre slobodu umelca.
Mgr. Peter Rázus /kultúrny aktivista a kurátor/ Prečo je kýchanie mozgu dôležité? História a súčasnosť iniciatívy spájať humoristov rôznych národov a národností.
Creme de la creme /vernisáž/ – výber z autorských výstav 5 ročnej histórie Galérie
kýchania mozgu v Prešove. Kurátor: Peter Rázus
VSTUP VOĽNÝ   19.00 – 20.00
Koncert priateľstva
Michal Smetanka /SK/, Jana Šteflíčková/CZ/
VSTUPNÉ: 2 EUR   Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Zmena programu vyhradená!

Ďalšie akcie v tomto meste