Rozhovor / S Terezou Matějčkovou o rezignácii Eleuzína

28.07.2023, Piatok 19:00

https://www.youtube.com/watch?v=C-Mp53jS9zM https://www.youtube.com/watch?v=9QZNfyuMHHY Diskusia so známou českou filozofkou a autorkou o jej ostatnej knižke – „Kdo tu mluvil o vítězství? Osm cvičení ve filosofické rezignaci“ Tradiční ... viac

Rozhovor / S Terezou Matějčkovou o rezignácii Eleuzína
https://www.youtube.com/watch?v=C-Mp53jS9zM https://www.youtube.com/watch?v=9QZNfyuMHHY Diskusia so známou českou filozofkou a autorkou o jej ostatnej knižke – „Kdo tu mluvil o vítězství? Osm cvičení ve filosofické rezignaci“ Tradiční kultury znají cvičení, která člověku vštěpují kázeň. Rovněž moderní autoři, Hegel, Nietzsche nebo Kierkegaard, ještě věnovali zvláštní péči vlastnímu úsilí o duchovnost, byť mimo náboženské rámce. Máme-li ale skutečně růst, je naopak třeba rozvolnit vztah k sobě samému. Sem vstupuje pojem rezignace. Rezignovaná vůle není slabá, umí sama sobě – a potažmo i druhým – odolávat. Taková rezignace je obranou před tím, že se člověk stane pouhým článkem v řadě událostí či dějů. Umění, filosofie, ale především svoboda tkví ve schopnosti vytvářet distanci. Tereza Matějčková ve své nejnovější knize nabízí víc než dějiny pojmu nebo tematické čtení odkazu známých myslitelů – svěží pohled na nově položenou otázku po sebepřijetí a růstu. Finančne podporilo Slovenské literárne centrum vstup je voľný 

Ďalšie akcie v tomto meste