Sládkovičova Radvaň 2020

od 23.09.2020, Streda 10:30 do 24.09.2020, Štvrtok

Krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy IV. – V. kategórie
a divadiel poézie,
s postupom na celoslovenskú prehliadku
66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2020 Program: 23. 9. 2020: Divadlo Akadémie umení, Horn& ... viac

Sládkovičova Radvaň 2020
Krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy IV. – V. kategórie
a divadiel poézie,
s postupom na celoslovenskú prehliadku
66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2020 Program: 23. 9. 2020: Divadlo Akadémie umení, Horná 95: 10.00 h. – prezentácia
10.30 h. – Súťaž detských recitačných kolektívov a divadiel poézie
10.30 – DDS SOVÍČATÁ, Štiavnické Bane
12.00 – DDS EŇOŇUŇO, Kokava nad Rim.
13.30 h. – hodnotiaci seminár a vyhlásenie výsledkov
RK a divadiel poézie 24. 9. 2019: V PODKROVÍ SOS, Dolná 35: 9.00 h. – prezentácia
9.30 h. – SÚŤAŽ RECITÁTOROV IV. – V. kat.
13.00 h. – hodnotiaci seminár a vyhlásenie výsledkov súťaže recitátorov IV. – V. kat. Zmena programu vyhradená!

Ďalšie akcie v tomto meste