Správne miesto - zdroj tvojej sily Rodinné konštelácie 9.10.2020

09.10.2020, Piatok 16:00

„Máme v sebe veľa príbehov. Každý z nich je vláknom v tapisérii nášho života a stojí za našu pozornosť.“
(Gabrielle Roth) Srdečne Vás pozývame na zážitkový workshop Správne miesto ... viac

Správne miesto - zdroj tvojej sily Rodinné konštelácie 9.10.2020
„Máme v sebe veľa príbehov. Každý z nich je vláknom v tapisérii nášho života a stojí za našu pozornosť.“
(Gabrielle Roth) Srdečne Vás pozývame na zážitkový workshop Správne miesto – zdroj tvojej sily – Rodinné konšetelácie ČAS: 9.10.2020,piatok, 16:00 – 20:00
MIESTO KONANIA: Anaháta o.z., Hviezdoslavova 22, vo dvore plavárne, Zvolen
CENA: 39,- € (v cene je zahrnuté lektorné, prenájom priestorov a drobné občerstvenie)
Platobné a storno podmienky nájdeš nižšie
KONŠTELÁCIE VEDIE : Jana Viteková
Viac o lektorke sa dozviete TU: https://www.anahata.sk/nas-team.xhtml
Registrácia: https://calendiari.com/event/ux29ez5SsU
Minimálny počet účastníkov je 7 osôb Tento workshop je príležitosťou pre každého, kto chce vnímať svoju súčasnú životnú situáciu a hľadať jej dobré riešenie. Workshopu je možné sa aktívne zúčastniť aj bez toho, že by ste si stavali svoj vlastný systém. V takomto prípade si zúčastnení veľa odnášajú z práce na systémoch ostatných účastníkov. V živote sme súčasťou rôznych systémov. Tým základným, ktorý nás rôznym spôsobom ovplyvňuje je rodina. S rodinou z ktorej pochádzame, alebo ktorú tvoríme, sme spojení skrz celé generácie. Formuje naše videnie sveta, to ako cítime, myslíme, konáme. Systemické konštelácie sú zážitkovou metódou, ktorá vychádza z práce Berta Hellingera, ktorý hľadal cesty ako uvádzať narušené a nefunkčné rodinné systémy opäť do rovnováhy. V rámci rodiny z ktorej pochádzame, alebo ktorú vytvárame, sme prepojení aj s minulými generáciami. Toto prepojenie zásadne formuje naše videnie sveta, to ako sa správame, myslíme, cítime. Pomocou tejto metódy sa odkrývajú rôzne zapletenia s osudmi členov našej pôvodnej rodiny a rodu a to aký vplyv na nás majú. Akonáhle je zapletenie evidentné a uznané, je možné sa z neho vymaniť a začať žiť inak. Riešenie pre daný systém sa vytvára postupným prestavaním systému a tak nachádzame jeho vnútorný poriadok, rovnováhu.
Každý člen systému nachádza svoje “správne” miesto, ktoré mu naozaj patrí.
Ak toto svoje miesto v systéme poznáme a žijeme, dáva nám svoju silu na ceste našim životom. Táto metóda rovnako umožňuje pracovať aj so snami, s telesnými symptómami, pracovnými organizáciami – so všetkým, kde existuje systém prvkov/častí/rôl, ktoré sa nachádzajú v rámci daného systému. Využíva pri tom ich priestorové usporiadanie a umožňuje uvidieť tieto prvky vo vzájomných vzťahoch a dynamikách.   O metóde systemických konštelácií sa môžete dočitať viac na linku:
http://www.cask.cz/o-konstelacich/ PODMIENKY ÚČASTI NA WORKSHOPE:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení kurzovného. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške. Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.
Registrácia uchádzačov je do 07.10.2020 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia mailom a uhradenie kurzovného na číslo účtu organizátora) . PLATOBNÉ PODMIENKY:
Účastnícky poplatok 39,- EUR je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare IBAN SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 09102020
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko STORNO PODMIENKY:
Pri odhlásení sa do 07.10.2020 je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. Pri odhlásení sa po 07.10.2020 je poplatok nevratný ale je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie. V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

Ďalšie akcie v tomto meste