Výstava karikatúr "Tu felix Austria, zeichne!"

od 28.05.2020, Štvrtok do 30.06.2020, Utorok

Rakúsko je členom Európskej únie od roku 1995. Karikatúry rakúskych umelcov tematizujú významné medzníky uplynulých 25 rokov.

... viac

Výstava karikatúr

Rakúsko je členom Európskej únie od roku 1995. Karikatúry rakúskych umelcov tematizujú významné medzníky uplynulých 25 rokov.

Ďalšie akcie v tomto meste