Zachránené - Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom

od 15.07.2020, Streda 10:30 do 01.09.2020, Utorok

ZACHRÁNENÉ – ZREŠTAUROVANÉ DIELA VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRIE POŠKODENÉ POŽIAROM
3. 7. – 4. 10. 2020
Sprístupnenie verejnosti: 3. 7. o 10:30
Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica Stredoslovensk& ... viac

Zachránené - Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom
ZACHRÁNENÉ – ZREŠTAUROVANÉ DIELA VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRIE POŠKODENÉ POŽIAROM
3. 7. – 4. 10. 2020
Sprístupnenie verejnosti: 3. 7. o 10:30
Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica Stredoslovenská galéria a 

Banskobystrický samosprávny kraj

 pozývajú na výstavu Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom.

Výstavou „Zachránené“ prezentujeme projekt reštaurovania diel Východoslovenskej galérie z rokov 2017-2019. Súbor vystavených diel patrí do nosných kolekcií zbierky Východoslovenskej galérie: umenie 19. storočia, košická moderna a umenie 2. polovice 20. storočia. Diela boli poškodené požiarom galérie v roku 1985. Na výstave predstavujeme takmer 30 malieb, obnovených v prvej a druhej fáze projektu. Komplexne ich zreštaurovala Ludmila Zozuľáková. Pri reštaurovaní prác na papieri spolupracovali Jana Križanová a Barbora Němečková. 

Východoslovenská galéria

 v súčasnosti pokračuje treťou fázou reštaurovania diel.

Výstava atraktívne verejnosti predstavuje zreštaurované diela v širšom kontexte a v dokumentačnej časti pripomína aj udalosť požiaru z roku 1985. Verejnosť sa o náročnom procese ochrany zbierkového fondu galérie bežne nedozvedá. Preto prichádzame s výstavou, ktorá odhaľuje dlhodobú reštaurátorskú prácu a jej prínos na starostlivosti o zbierkové predmety galérie. Reštaurovanie prinieslo nové poznatky k predmetným dielam a umožnilo po viac ako troch desaťročiach ich návrat do plnej galerijnej prevádzky. Návštevníkov výstava zoznamuje s reštaurátorskými postupmi a prieskumami ako náhľad pod UV svetlom, RTG snímanie a mikroskopická analýza. Dôležitou súčasťou výstavy je digitálny obsah, ktorý vznikol počas reštaurovania. Výstavu obohacujú dva interaktívne exponáty a jedna audiovizuálna prezentácia. Návštevník si formou hry vyskúša pozíciu reštaurátora a zážitok z práce na zničenom diele až po výsledok v podobe zreštaurovaného diela. Umelecko-historický rozmer predstavenia diel je prepojený s technicko-reštaurátorským aspektom a edukačno-interaktívnym zážitkom. Po reštaurovaní sa diela vracajú do depozitára plnohodnotne spôsobilé na všetky úkony prezentačnej, edukačnej a výskumnej práce. Chceme, aby prezentovaná cesta diela späť do galerijného života bola pre návštevníka obohacujúcou skúsenosťou. Ide o málo poznanú dimenziu zhodnocovania kultúrneho dedičstva, ktoré však patrí nám všetkým. Ochrana spoločného zvereného kultúrneho dedičstva je službou spoločnosti. ///////////// Kurátori: Katarína Nádaská, Miroslav Kleban
Reštaurátorka: Ludmila Zozuľáková
Miesto: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica
Sprístupnenie verejnosti: 3. 7. 2020 o 10:30 hod.
Trvanie: 3. 7. – 4. 10. 2020. Tešíme sa na Vašu návštevu! Reštaurovanie diel podporil 

Fond na podporu umenia

. Výstavu podporil Fond na podporu umenia a 

Košický kraj – plný inšpirácie

.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je 

Banskobystrický samosprávny kraj

.

Ďalšie akcie v tomto meste