1 etapa Vidieckej olympiády/ - Centrum

10.08.2023, Štvrtok 09:00

VIDIECKA OLYMPIÁDA 2023 – 2024 je medzinárodný projekt, v ktorom 3 detské a mládežnícke folklórne tanečné súbory z Čiech, Slovenska a Poľska zorganizujú vidiecku olympiádu (3 etapy počas 3 dní) ako formu ... viac

1 etapa Vidieckej olympiády/ - Centrum

VIDIECKA OLYMPIÁDA 2023 – 2024 je medzinárodný projekt, v ktorom 3 detské a mládežnícke folklórne tanečné súbory z Čiech, Slovenska a Poľska zorganizujú vidiecku olympiádu (3 etapy počas 3 dní) ako formu neformálneho vzdelávania. Každý partner bude hostiť 1 etapu. Každej etapy sa zúčastnia sa 3 tímy (po 35 ľudí) z 3 folklórnych skupín. Uskutoční sa cca 15 súťaží; vzdelávacie workshopy na tému: tanec, spev, ekológia. Súčasťou budú aj mestské hry a spoločné koncerty.
Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Visegrad Grants cez Medzinárodný vyšehradský fond.
Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.
************************
RURAL OLYMPIAD 2023 – 2024 is an international project concerning 3 children and youth folk dance groups from the Czech Republic, Slovakia and Poland, that will organize the Rural Olympiad (3 stages over 3 days) as a form of informal education. Each partner will host 1 stage. In each stage 3 teams (35 people each) from 3 folk groups will participate. At about 15 competitions and educational wokrshops (dances, songs, ecology) will take place. City games and joint performances are the part of the Olympiad as well.
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Ďalšie akcie v tomto meste