After Millennium: Večer najlepších filmov za uplynulých 20 rokov

08.10.2020, Štvrtok 19:00

Prednáška Petra Konečného After Millennium – Večer najlepších filmov za uplynulých 20 rokov
viac

After Millennium: Večer najlepších filmov za uplynulých 20 rokov

Prednáška Petra Konečného After Millennium – Večer najlepších filmov za uplynulých 20 rokov
Od roku 2000 vznikli stovky mimoriadnych filmových diel. Šéfredaktor Kinemy – Peter Konečný predstaví počas večera tie, ktoré radikálne formovali jeho filmové uvažovanie. Filmu sa začal venovať profesionále práve v roku 2000 a dvadsať rokov je jeho dennou prácou. Po viac ako 800 realizovaných prednáškach na celom Slovensku, pripavil ďalší pohľad na
témy života, smrti, sveta, spoločnosťi odrážajúce sa v modernej
kinematografii. Rozsiahla, ukážkami nabitá prednáška vás vráti v čase a možno vo vás prebudí podobnú fascináciu filmom, akú má sám jej autor.

Ďalšie akcie v tomto meste