DECADANCE BRATISLAVA X KINDCRIME RECORDINGS BERLIN

od 14.12.2023, Štvrtok 22:00 do 15.12.2023, Piatok

DECADANCE BRATISLAVA X KINDCRIME RECORDINGS BERLIN

 

Klubová noc DECADANCE bude 15.12.2023 hostiť Berlínsky kolektív a record label KINDCRIME.

 

Od dark wave po tvrdé EBM, industriál a cyberpunk techno, ... viac

DECADANCE BRATISLAVA X KINDCRIME RECORDINGS BERLIN

DECADANCE BRATISLAVA X KINDCRIME RECORDINGS BERLIN

 

Klubová noc DECADANCE bude 15.12.2023 hostiť Berlínsky kolektív a record label KINDCRIME.

 

Od dark wave po tvrdé EBM, industriál a cyberpunk techno, Kindcrime je record label a kolektív, ktorý vznikol zlúčením viacerých hudobných kultúr s cieľom zjednotiť širší koncept štýlov a spôsobov identifikácie, ktoré nachádzajú svoje korene v ezoterických a viscerálnych estetikách radikálneho a neviazaného umenia. Jeho zakladatelia Alessandro Nero a Elen Payne budú mať na DECADANCE vo WAX2 premiéru.

 

ELEN PAYNE je kolumbíjčanka žijúca v Berlíne. Je spoluzakladateľkou KINDCRIME RECORDS a 3DEN labelu. Pravidelne hráva v popredných kluboch ako napríklad TRESOR. Štýlovo sa orientuje na cyber body music, dark electro a hard industrial s prvkami cyberpunku.

 

Alessandro Nero založil KINDCRIME RECORDS  spolu s Elen v roku 2008. Venuje sa morbídnemu industriálu a EBM, využívajúc modular vo svojich live setoch. Za 15 rokov hrania vystupoval po celom svete a vydal niekoľko vinylov a ep na legendárnych labeloch ako napríklad OBSCUUR, GEGEN, BRVTL, OMEN RECORDINGS a mnoho ďalších.

 

Futuristický štýl KINDCRIME kolektívu bude v kontraste s nadčasovým zvukom oldschoolovej selekcie DECADANCE predstaviteľov MURKEZZI a FANTOMASSA vytvárať špecifickú atmosféru témy eventu s názvom FUTURO RETRO.

eng

DECADANCE BRATISLAVA X KINDCRIME RECORDINGS BERLIN

 

The club night DECADANCE on December 15, 2023, will host the Berlin collective and record label KINDCRIME.

 

From dark wave to hard EBM, industrial, and cyberpunk techno, Kindcrime is a record label and collective that emerged by merging various musical cultures with the aim of unifying a broader concept of styles and forms of identification rooted in the esoteric and visceral aesthetics of radical and unrestrained art. Its founders Alessandro Nero and Elen Payne will premiere at DECADANCE in WAX2.

 

ELEN PAYNE is a Colombian living in Berlin. She is a co-founder of KINDCRIME RECORDS and the 3DEN label. She regularly performs in clubs such as TRESOR. Stylistically, she focuses on cyber body music, dark electro, and hard industrial with elements of cyberpunk.

 

Alessandro Nero co-founded KINDCRIME RECORDS with Elen in 2008. He specializes in morbid industrial and EBM, incorporating modular elements into his live sets. Over 15 years of performance, he has appeared worldwide and released several vinyl records and EPs on legendary labels such as OBSCUUR, GEGEN, BRVTL, OMEN RECORDINGS, and many others.

 

The futuristic style of the KINDCRIME collective will contrast with the timeless sound of the old-school selection by DECADANCE representatives MURKEZZI and FANTOMASS, creating a specific atmosphere for the event theme called FUTURO RETRO.

KINDCRIME RECORDINGS

https://on.soundcloud.com/18GYB

https://www.youtube.com/@KindCrimeRecordings

ALESANDRO NERO

https://on.soundcloud.com/7N8DL

https://www.youtube.com/watch?v=HgOU5vXO7jg

ELEN PAYNE

https://on.soundcloud.com/uadYs

https://www.youtube.com/watch?v=pXjUkl3TavI

 

Ďalšie akcie v tomto meste