Denný tábor CHEER ACADEMY

14.08.2023, Pondelok 07:30

Termín: 14.08. – 18.08.2023 Aktivity: Špecializované tréningy cheerleadingu a gymnastiky, posilňovanie, kondičné tréningy, strečing, tanečné tréningy, športové aktivity na vonkajších ihriskách, relaxa ... viac

Denný tábor CHEER ACADEMY
Termín: 14.08. – 18.08.2023 Aktivity: Špecializované tréningy cheerleadingu a gymnastiky, posilňovanie, kondičné tréningy, strečing, tanečné tréningy, športové aktivity na vonkajších ihriskách, relaxačné aktivity, pohybové hry, poldenný výlet do BOUNCE PARK Banská Bystrica (vstupné sa hradí individuálne, nakoľko tento rok na tábory nebola poskytnutá dotácia z VÚC, cestovné bude uhradené z poplatku za tábor)
+ Príprava na súťažnú sezónu pre aktívnych športovcov, teamová práca Príchod detí: 7.45 – 8.15 hod.
Odovzdávanie detí: 15.30 – 16.00 hod. Každý deň zabezpečený obed – zahrnuté do poplatku za tábor
Desiata, olovrant a pitný režim – vlastný
Potrebné oblečenie a obutie: tréningy v telocvični aj na ihrisku! Prihlasovanie najneskôr do 15.7.2023
Prihlásenie záväzné a platné až po úhrade ceny za denný tréningový tábor. (Počet miest je limitovaný) Odporúčame účastníkom mať uzatvorené individuálne poistenie. Cena pre 1 osobu:
139,-€ pre členov TŠK F.R.E.S.H. ZVOLEN
159,-€ pre ostatných Platba:
Prevodom na účet najneskôr do 1.8.2023
IBAN: SK51 8330 0000 0021 0190 5561 Fio Bank Slovakia
variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRR
Poznámka: meno dieťaťa CHEER ACADEMY 2023 Ak si BUDETE u zamestnávateľa uplatňovať refundáciu poplatku za detský tábor, s prihláškou pošlite aj presné údaje potrebné k vystaveniu faktúry – meno a priezvisko zákonného zástupcu uplatňujúceho si príspevok, adresu trvalého pobytu a IBAN, na ktorý VÁM JE POSIELANÁ MZDA od zamestnávateľa.
POZOR! AJ POPLATOK ZA TÁBOR MUSÍ BYŤ UHRADENÝ PRESNE Z TOHO ÚČTU! Ďalšie informácie:
Zuzana Niščáková 0905 380 634 

Ďalšie akcie v tomto meste