Fellini a sladký život Talianska (Fellini e la Dolce Italia)

od 03.06.2020, Streda 09:00 do 12.07.2020, Nedeľa

Výstava:
viac

Fellini a sladký život Talianska (Fellini e la Dolce Italia)

Výstava:
V roku, v ktorom si pripomíname sté výročie narodenia Federica Felliniho, Taliansky kultúrny inštitút a Považská galéria umenia v Žiline pripravili spoločne výstavu zostavenú z originálnych exponátov pochádzajúcich z Archívu Enrica Minisiniho z Cividale del Friuli.

Vystavené filmové plagáty, letáky a fotosky prenesú návštevníka do mýtického sveta Sladkého života na Via Veneto v Ríme, paparazzov, časov ekonomického rozkvetu, Marcella Mastroianniho, Sofie Loren, Giulietty Masiny, Vittoria Gassmana, Nina Manfrediho a mnohých ďalších hviezd fimového plátna, ktoré žiarili v neopakovateľnom období, keď sa Taliansko snažilo zabudnúť na ničivé stopy vojny.

Spoločne s materiálmi z Felliniho filmov budú vystavené aj ďalšie, týkajúce sa obdobia, v ktorom veľký režisér z Rimini nakrúcal svoje majstrovské diela. Je zaujímavé vidieť paralelu s prácami Lucchina Viscontiho, Dina Risiho, Vittoria De Sicu, Pier Paola Passoliniho, Ettoreho Scolu, Maria Monicelliho, Marca Bellocchia a ďalších, ktorí písali dejiny talianskej kinematografie. Pohľad na vystavené exponáty vzbudzuje dojem krajiny, v ktorej ľudia majú chuť zabudnúť, zabávať sa, oddychovať, ale zároveň sa v časoch ekonomického boomu začínajú vynárať otázky a pochybnosti, ktoré v roku 1968 vedú k protestom.

Mostra:
Nell’anno in cui ricorre il 100° anniversario della nascita di Federico Fellini l’Istituto Italiano di Cultura, insieme alla Galleria di Arte della Città di Zilina, organizza questa mostra composta da materiali originali provenienti dall’Archivio Enrico Minisini di Cividale del Friuli.

Le locandine, le fotobuste ed i manifesti esposti portano i visitatori nel mitico mondo della Dolce vita, di via Veneto a Roma, dei paparazzi, dell’Italia del Boom economico, di Marcello Mastroianni, di Sophia Loren, di Giulietta Masina, di Vittorio Gassman, di Nino Manfredi e dei tanti divi del cinema che hanno caratterizzato una stagione irripetibile, dove l’Italia cercava di lasciarsi alle spalle le ferite della guerra.

Insieme ai materiali collegati ai film di Fellini, ne sono esposti altri di pellicole uscite nel periodo in cui il grande cineasta riminese creava i suoi capolavori, è quindi interessante vedere il parallelo anche con i lavori di Luchino Visconti, Dino Risi, Vittorio De Sica, Pier Paolo Pasolini, Ettore Scola, Mario Monicelli, Marco Bellocchio e altri che hanno fatto la storia del grande cinema italiano. Guardando il tutto emerge un Paese che ha voglia di spensieratezza e di divertirsi, di andare in vacanza, ma anche un popolo che durante il benessere crescente comincia a porsi interrogativi che porteranno alla contestazione del ’68.

Ďalšie akcie v tomto meste