Mareena Festival Mareena

02.09.2023, Sobota 13:00

SVET NA JEDNOM MIESTE  Viete aká rozmanitá je Bratislava? Príďte to v sobotu 2.9. zistiť a zažiť aké to je keď Ukrajina, India, Afganistan, Brazília ale aj Slovensko a mnoho ďalších spoločne vytvoria svet na jednom mieste – v na& ... viac

Mareena Festival Mareena
SVET NA JEDNOM MIESTE  Viete aká rozmanitá je Bratislava? Príďte to v sobotu 2.9. zistiť a zažiť aké to je keď Ukrajina, India, Afganistan, Brazília ale aj Slovensko a mnoho ďalších spoločne vytvoria svet na jednom mieste – v našej letnej oáze, v Mareene na Jakubáku.   Pri popíjaní letných drinkov z rôznych krajín sveta či s tanierom skvelého boršču, afganského alebo iránskeho jedla v ruke si budete môcť vypočuť koncerty hudobníkov pôvodom zo zahraničia, zavlniť sa do rytmov Afrobeat-u či, vypočuť si diskusiu, počas ktorej vám predstavíme príbehy ľudí, ktorí na Slovensku našli bezpečné útočisko. Príbehy, ktoré sú oslavou ich nezlomnosti, odhodlania a snov. Počas Mareena festivalu spoznáte prvých protagonistov našej kampane, ktorí budú diskutovať (nielen) o tom, prečo majú každý deň dôvod na radosť.  Príďte si zahaliť telo do krásnych umení z blízkeho východu alebo Afriky, vyskúčať si tvorivé workshopy či dočasné tetovanie, odpočinúť si pri čiernom čaji a objaviť čaro ebru v tureckej čajovni alebo sa jednoducho nechať previesť rôznymi kútami sveta na jednom mieste .   Pozývame vás na multižánrový festival plný chutí, kultúr, hudby, tanca a rozmanitých zážitkov organizovaný spoločne s cudzincami žijúcimi na Slovensku. Mareena festival premieša vaše chute, tradície, lokálne a zahraničné prvky aj pocity do neskorého letného dňa plného novo-objavených zmyslov a zaujímavých stretnutí.  Celý program predstavíme už čoskoro, sledujte príspevky v podujatí! *Vstup je voľný. Ak sa vám naše podujatia páčia, môžete nás podporiť dobrovoľným príspevkom (Vyzbierané prostriedky budú použité realizáciu podujatí tohto typu v budúcnosti.) *Toto podujatie je realizované vďaka spolupráci s UNHCR    THE WORLD IN ONE PLACE  Do you know how diverse Bratislava is? Come and find out on Saturday 2. September. You will experience what it is like when Ukraine, India, Afghanistan, Brazil but also Slovakia and many others create together the world in one place – in our summer Mareena oasis.  Let´s have a summer drink from different countries, a a bowl with excellent borsch, or amazing Afghan and Iranian food and listen to musicians from abroad, wriggle into the rhythms of Afrobeat, or hear the stories of people who have found a safe space in Slovakia. Stories that celebrate their steadfastness, energy and dreams. During the Mareena Festival, you will have a chance to meet the first protagonists of our campaign, who will discuss (not only) why they have a reason to be happy every day.  Come and wrap your body in beautiful art from the Middle East or Africa, attend the creative workshops or get temporary tattoos, relax with a black tea and discover the ebru painting technique in a Turkish teahouse, or simply let yourself to be guided through different corners of the world in one place.  We invite you to a multi-genre festival of flavours, culture, music, dance and various experiences organized together with foreigners living in Slovakia. The Mareena festival mixes your tastes, traditions, local and foreign elements and feelings until late summer hours full of newly discovered senses and interesting meetings.   We will present the entire program soon, see the posts in the event! * Entry is free. If you like our events, you can support us with a voluntary contribution (it will help us to organize such events in the future.) * This event is organized through cooperation with UNHCR

Ďalšie akcie v tomto meste