One Way Fest 2023 - Park pod Pamätníkom SNP

25.08.2023, Piatok 10:00

English version below
 FESTIVAL, AKÝ SI EŠTE NEZAŽIL 
3 dni nabité gospelovými koncertami, pútavými prednáškami a jedinečným programom 
One Way Fest je kresťanský MULTIŽÁNROVÝ OPEN ... viac

One Way Fest 2023 -  Park pod Pamätníkom SNP
English version below
 FESTIVAL, AKÝ SI EŠTE NEZAŽIL 
3 dni nabité gospelovými koncertami, pútavými prednáškami a jedinečným programom 
One Way Fest je kresťanský MULTIŽÁNROVÝ OPEN AIR FESTIVAL, kde si každý príde na svoje:
koncerty , prednášky, diskusie, workshopy, rodinný program , športové aj zábavné aktivity, STREET FOOD a mnoho, mnoho iného…
VSTUP FREE 
Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
 25.-27. august 2023
 A FESTIVAL LIKE YOU’VE NEVER EXPERIENCED BEFORE 
3 days packed with gospel concerts, engaging lectures and a unique programme 
One Way Fest is a Christian MULTI-genre OPEN AIR FESTIVAL where you’ll find something for everyone:
concerts , lectures, discussions, workshops, family program , sports and fun activities, STREET FOOD and much, much more…
 FREE ENTRY 
Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
 25.-27. august 2023 Dovoľujeme si vás upozorniť, že z festivalu One Way Fest sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely festivalu. Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla www.onewayfest.sk a na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí One Way Fest výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Ďalšie akcie v tomto meste