otvorenie výstavy DYSTOPIAN MONUMENTS Turčianska galéria v Martine

07.09.2023, Štvrtok 17:00

DYSTOPIAN MONUMENTS hlavný organizátor: Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja spoluorganizátori: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, The Eugeniusz Geppert ... viac

otvorenie výstavy DYSTOPIAN MONUMENTS Turčianska galéria v Martine
DYSTOPIAN MONUMENTS hlavný organizátor: Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja spoluorganizátori: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw kurátori: Adam Galko, Renata Pacyna Andrzej Kosowski
autori: Filip Bielek, Anna Bujak, Lucia Čarnecká, Marcin Derda, Grażyna Jaskierska, Martin Hrvol, Šimon Chovan, Pavel Karous, Patrik Kovačovský, Andrzej Kosowski, Elżbieta Leszczyńska-Szlechcic, Wojtek Małek, Tomek Opania, Martin Piaček, Urszula Urbanik, Alexandra Smolková, Michal Staszczak vizuálna identita: Kristína Rábeková Medzinárodná výstava DYSTOPIAN MONUMENTS predstavuje výber diel súčasných autorov a autoriek prevažne mladej a strednej generácie zo Slovenska, Česka a Poľska, ktoré reagujú na tému dystópie. Na sochárske diela, objekty a inštalácie tak môžeme nazerať napríklad prostredníctvom príbehov o blízkej či ďalekej budúcnosti postavenej zo zvyškov, odpadov našej civilizácie. Môžeme v nich tiež nachádzať určité chyby súčasnej spoločnosti, konflikty, prepojenia medzi človekom a prírodou ale aj možnosti technologického pokroku a jeho odvrátenej strany v podobe potláčanej humanity. Výstava tak predstavuje súčasné diela ako „nemých“ svedkov dnešných čias alebo pamätníky spoločnosti pre budúcnosť. ——–
The international exhibition DYSTOPIAN MONUMENTS presents a selection of works by contemporary artists, mostly of the young and middle generation, from Slovakia, the Czech Republic and Poland, who respond to the theme of dystopia. The sculptural works, objects and installations can thus be viewed, for example, through stories about the near or distant future built from the remains, wastes of our civilization. We can also find in them certain flaws of contemporary society, conflicts, connections between man and nature, but also the possibilities of technological progress and its darker side in the form of suppressed humanity. The exhibition thus presents contemporary works as „silent“ witnesses of the present day, or the monuments of society for the future

Ďalšie akcie v tomto meste