Prednáška : Peter Takáč - Slavoj Žižek a formy viery v ére cynizmu Eleuzína

02.09.2023, Sobota 18:00

Prednáška ku knihe Žižek a tí druhí. Ideológia v postideologickej dobe. https://www.artforum.sk/katalog/178118/zizek-a-ti-druhi Krach socialistických režimov znamenal aj koniec utopických projektov. Na ich miesto nastúpili
systémy ... viac

Prednáška : Peter Takáč - Slavoj Žižek a formy viery v ére cynizmu Eleuzína
Prednáška ku knihe Žižek a tí druhí. Ideológia v postideologickej dobe. https://www.artforum.sk/katalog/178118/zizek-a-ti-druhi Krach socialistických režimov znamenal aj koniec utopických projektov. Na ich miesto nastúpili
systémy liberálnej demokracie, zohľadňujúce individuálne voľby jednotlivca na trhu a vo voľbách,
zamerané na postupné zlepšovanie spoločenských pomerov. Napriek tomu sa potýkajú s cynizmom a v poslednej dobe aj odporom stále väčšej časti spoločnosti.
Prečo tomu tak je a čomu dnes veria ľudia, ktorí neveria médiám, inštitúciám, autoritám? Čím sa
riadime, ak tvrdíme, že neveríme ničomu?

Ďalšie akcie v tomto meste