Riva Starr @ MyBeat Summer Closing | Lod Harmonia

31.08.2023, Štvrtok 16:00

Veľkolepý záver leta na Dunaji pod hlavičkou MyBeat prináša opäť obrovské housové meno na Slovensko. Martin Cehelsky, Drahosh a Elsy predstavujú MyBeat Summer Closing, kde ako hlavný hosť vystúpi talianska legenda poriadne tučn& ... viac

Riva Starr @ MyBeat Summer Closing |  Lod Harmonia
Veľkolepý záver leta na Dunaji pod hlavičkou MyBeat prináša opäť obrovské housové meno na Slovensko. Martin Cehelsky, Drahosh a Elsy predstavujú MyBeat Summer Closing, kde ako hlavný hosť vystúpi talianska legenda poriadne tučného groovu, popredná osobnosť elektronickej scény a vydavateľstiev Defected, Snatch!, Pets alebo Hot Creations – Riva Starr! Nenechaj si ujsť hudobný večer venovaný skutočným house music fajnšmekrom s dychberúcou panorámou Bratislavy z Dunaja. O support tohto výnimočného hosťa sa postarajú Drahosh, Elsy, Martin Cehelsky a D.K.O. Samotná plavba začína už tradične o 16:00 a končí o 22:00. Štandardom bude chill zóna, street food a pribudne aj zopár noviniek, v spolupráci s hlavným partnerom plavieb – GLO, o ktorých budeme priebežne informovať na Facebook a Instagram MyBeat. Predpradaj na GoOut.sk Line-up:
Riva Starr
Martin Cehelsky
Drahosh
Elsy
D.K.O Vstup od 18 rokov.
Nástup na loď Harmónia: Fajnorovo nábrežie 1. Nalodenie od 16:00 do 16:45..
_________________
Cestujúci je povinný rešpektovať pokyny a príkazy členov posádky plavidla, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla.
Kapitán je oprávnený vylúčiť z prepravy osoby, ktoré svojim správaním budia verejné pohoršenie, môžu ohroziť poriadok, majetok nachádzajúci sa na palube lode alebo život a zdravie cestujúcich a členov lodnej posádky.
Cestujúci sú povinní oboznámiť sa so všeobecnými obchodnými a prepravnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii na webe www.lod.sk. EN The spectacular end of the summer on the Danube under the MyBeat banner brings a huge house name to Slovakia again. Martin Cehelsky, Drahosh and Elsy present the Closing Cruise Party, where the main guest will be the Italian legend of really fat groove, the leading personality of the electronic scene and labels Defected, Snatch!, Pets or Hot Creations – Riva Starr! Don’t miss a musical evening dedicated to real house music connoisseurs from the breathtaking panorama of Bratislava from the Danube. The support of this special guest will be provided by Drahosh, Elsy, Martin Cehelsky and D.K.O. The cruise itself traditionally starts at 16:00 and ends at 22:00. Chill zone, street food will be standard, and there will also be a few novelties, in cooperation with the main cruise partner – GLO, which will be continuously informed by Facebook and Instagram MyBeat. Pre-sale at GoOut.sk Line-up:
Riva Starr
Martin Cehelsky
Drahosh
Elsa
D.K.O Entry from 18 years.
Boarding the ship Harmonia: Fajnorovo nábrežie 1. Boarding from 16:00 to 16:45..
_________________
The passenger is obliged to respect the instructions and orders of the crew members of the vessel, which aim to ensure his safety and the safety of other passengers or the safety and smooth operation of the vessel.
The captain is entitled to exclude from transportation persons whose behavior causes public outrage, may endanger order, property on board the ship, or the life and health of passengers and crew members.
Passengers are obliged to familiarize themselves with the general business and transport conditions, which are available on the website www.lod.sk. 

Ďalšie akcie v tomto meste