Smrť Antigony Wave centrum nezávislej kultúry

30.11.2022, Streda 19:00

 Antická dráma a autentické výpovede súčasných žien. Osobné drámy, ktoré delia stáročia a spája zodpovednosť spoločnosti, Spoločnosti, v ktorej sa odohrajú.  Ako prezentujú autori inscená ... viac

Smrť Antigony Wave centrum nezávislej kultúry
 Antická dráma a autentické výpovede súčasných žien. Osobné drámy, ktoré delia stáročia a spája zodpovednosť spoločnosti, Spoločnosti, v ktorej sa odohrajú.  Ako prezentujú autori inscenácie na motívy Sofoklovej Antigony Zuzana Psotková a Marko Popovič: “Chceme, aby sa príchod do divadla stal aktom občianského aktivizmu. Cesta k solidarite a slobodnej komunite vedie cez súkromý akt, ktorý sa stáva politickým. Proces tejto premeny je vzbura. Forma vzbury je divadlo, teda naša inscenácia.”
Na javisku nie je Antigona. Je to Zuzana Psotková, košická herečka a aktivistka. Zároveň to ale nie je Zuzana. Je to Antigona. Medzipriestor je priestorom skúmania hraníc súkromného a verejného. A len tento medzipriestor je priestorom skutočnej slobody a vzbury v našom divadle, aj v živote. Zuzana/Antigona hrá v tomto medzipriestore. Antigona nás vyzýva, aby sme zverejnili to, čo všetci hovoria, že sa nikoho iného nemá týkať. Aby komunita nebola slušná, ale slobodná.
Grécky dramatik Sofokles patril k autorom, ktorí tvorili vovrchol nom období aténskej demokracie, čo malo veľký vplyv aj na jeho dielo. Hrdinovia Sofoklových tragédií sa búria voči nespravodlivým bohom, zákonu a manipulatívnej moci, a to aj za cenu vlastného života. Existencia jedinca nepodlieha u neho už božej vôli. Človek je sám mierou všetkých vecí a jediným princípom, ktorým sa hrdinovia ako Oidipus, či jeho dcéra Antigona riadia, je spravodlivosť. Vášnivo a nekompromisne bojujú za vlastný vnútorný morálny a mravný zákon, za dôstojné posta venie v spoločnosti. Konajú tak, aj keď im hrozí smrť.  BEZ VSTUPNÉHO  réžia: Marko Popović
účinkuje: Zuzana Psotková a zbor
dramaturgia: Dáša Čiripová
kostýmy: Andrea Štrbová
hudba: Samuel Szabó
grafický dizajn: Barbora Šajgalíková
Produkcia: PORT o.z.  Grafické spracovanie štúdio BRUTTO  Podujatie je súčasťou kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktoré organizuje združenie MyMamy. MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania. Projekt Rôzne cesty k rovnosti bol podporený Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov v sume 179 730 €.
Projekt bol spolufinancovaný v sume 26 959 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Cieľom projektu je zvýšené porozumenie o rodovej rovnosti.
Realizované opatrenia zamerané na vzdelávacie aktivity a aktivity zvyšujúce povedomie v oblasti rodovej rovnosti.
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe
www.norwaygrants.sk/dgv Podujatie je taktiež podporené z grantu Fondu na podporu umenia. Ďakujeme!

Ďalšie akcie v tomto meste