TAJUPLNÁ KRAJINA - denný tábor pre dospievajúce dievčatá

14.08.2023, Pondelok 08:00

Tábor je určený pre dievčatá vo veku od 9-12 rokov. MIESTO KONANIA:
Nyiama yoga štúdio, Horná 14, 974 01 Banská Bystrica Cena: 170€ Denný tábor je zameraný na vzdelávanie a rozvoj dievčat v predpubertá ... viac

TAJUPLNÁ KRAJINA - denný tábor pre dospievajúce dievčatá
Tábor je určený pre dievčatá vo veku od 9-12 rokov. MIESTO KONANIA:
Nyiama yoga štúdio, Horná 14, 974 01 Banská Bystrica Cena: 170€ Denný tábor je zameraný na vzdelávanie a rozvoj dievčat v predpubertálnom období. REGISTRÁCIA:
https://www.mesacnydom.sk/denny-tabor/ Hlavným zámerom je pripraviť dievčatá na obdobie puberty, upraviť postoj k svojmu fyzickému telu. V bezpečnom prostredí sa oboznámiť s témou menštruácie, hygieny tela a odovzdať informácie ohľadom fyzických a psychických zmien v čase puberty a dospievania. Pod vedením lektorov (napr. gynekologická sestra, policajtka SR, arte-terapeutka, tanečná terapeutka, psychologička, etnologička a pod.) sa absolventky tábora oboznámia prostredníctvom konkrétnych aktivít a hravou formou s témami tvorby vzťahov s priateľmi, rodičmi, učiteľmi, ďalej s hygienou tela, problematikou menštruácie, virtuálnej šikany, či sebaobrany. Budú edukované o správnej životospráve – stravovaní, pohybe a rovnako tak oboznámené s tradíciami a zvyklosťami a prístupe k sebe z obdobia života predkov. Hlavným účelom je otvoriť témy, ktoré sú v domácom prostredí tabuizované alebo veľmi okrajovo diskutované, skresľované a vytvárajú bariéry k poznaniu vývoja tela a psychiky u mladých dievčat. PRE VIAC INFO: https://www.mesacnydom.sk PROJEKT JE DOTAČNE PODPORENÝ BBSK.

Ďalšie akcie v tomto meste