Taojoga – Základy I a II – kurz, Košice, september 2020

od 26.09.2020, Sobota 08:30 do 27.09.2020, Nedeľa

Kurz ZÁKLADY I
predstavuje úvodné vnorenie sa do systému Univerzálne Liečivé Tao. Jedná sa o vstupný kurz do systému Taojogy podľa majstra Mantaka Chiu a je súčasťou školy Taojogy. Pomocou konceptu Tao zač& ... viac

Taojoga – Základy I a II – kurz, Košice, september 2020

Kurz ZÁKLADY I
predstavuje úvodné vnorenie sa do systému Univerzálne Liečivé Tao. Jedná sa o vstupný kurz do systému Taojogy podľa majstra Mantaka Chiu a je súčasťou školy Taojogy. Pomocou konceptu Tao začíname spoznávať naše orgány, energie, emócie, pocity, energetické centrá a učíme sa uvedomovať si čo sme, aké pochody sa v nás dejú, aké máme reakcie. Spoznanie cností a ako sa prejavujú v našich orgánoch tvoria praktický základ pri práci s emóciami. Aplikáciou techník budete plný energie, naučíte sa načerpať chýbajúce sily pre seba. Budete zdravší, pokojnejší, naučíte sa ako sa zbavovať toxínov z tela. Zmysel každej techniky bude podrobne vysvetlený z duchovného aj medicínskeho hľadiska.
Na kurze ZÁKLADY I absolvujete:
• taoistickú omladzovaciu masáž vnútorných orgánov pre harmonizáciu trávenia, detoxikáciu,
psychickú a fyzickú pohodu, zdravie, prekrvenie a budovanie kontaktu so svojím telom
a orgánmi…
• vnútorný harmonizujúci úsmev do seba samého pre zvýšenie harmónie, úcty, vďačnosti,
pokoja, trpezlivosti, sebavedomia, radosti a sebalásky a uvoľnenie nervovej sústavy vnútorným
úsmevom do Vagus nervu – novinka.
• aktivizáciu Tantienu – nášho stredu, pocítenie vlastnej sily, zdroja, ustrednenia a stability
• chrbticové dýchanie – energetizácia a regenerácia chrbtice – zbavenie sa bolestí a únavy
• brušné a reverzné dýchanie – silné a efektívne rozprúdenie energie v bruchu, drieku a panve,
odblokovanie negatívnych emócií
• liečivé zvuky na elimináciu a transformáciu negatívnych emócií, zbavenia sa napätia, horúčosti,
nepríjemných pocitov a stresu
• otváranie energetických centier a ich harmonizáciu, precítenie; bude ukázaný konkrétny vplyv
na emócie a pocity. Následne sa účastník zoznámi ako optimalizovať svoje centrá ako ich
prepojiť, harmonizovať a ďalej spojiť s meridiánovým okruhom Mikrokozmickej dráhy, objaví
jej význam pre psychiku, svoju ochranu, jednoduchého spôsobu ako riešiť svoj osud a psychické
bloky a celkovú energiu človeka.
Kurz ZÁKLADY II
Na kurze ZÁKLADY II absolvujete:
• Praktické zopakovanie techník Základov I bez teórie – nutná podmienka, aby bolo možné pristúpiť k technikám Základy II – nadstavba.
• Zjednotenie troch myslí. Jedná sa o techniku ako zjednotiť, ustredniť a ukotviť ducha. Jej aplikácia je základ pre všetky techniky Taojogy, pre vnútornú harmóniu, využíva sa aj v bojovom umení, v umení jednania a v živote. Účastník zacíti silu ducha, pocíti energetický svet a jeho vplyv na náš život. Technika Zjednotenie troch ohňov umožní účastníkovi, zjednotiť svoj tvorivý oheň ducha, naučí sa ako ho nerozptyľovať a naopak posilňovať ho.
• Následne sa naučíme aktivizovať a rozprúdiť energiu v Makrokozmickej dráhe a pripravíme sa na energetickú expanziu do priestoru.
• Vonkajší elixír – expanzia do priestoru. Účastník sa zoznámi s vonkajšími silami energie šiestich smerov. Ďalej technikami ako sa uzemniť pomocou zemskej energie, napojiť na kozmickú energiu a energetické polia hviezd. Takto sa naučí precítiť vonkajšie okolité energie, pomocou svojho vnútra, naučí sa rozlišovať a charakterizovať sily pôsobiace zvonka.

lektor: Ing. Jozef Neubauer

cena kurzu Základy I – 60 Eur
cena kurzu Základy II – 60 Eur
pri absolvovaní oboch kurzov cena za oba 100,- Eur

REGISTRÁCIA NA KURZ
taojogakosice@gmail.com
viac info:
www.taojogakosice.sk
0904 413 095

Ďalšie akcie v tomto meste