Včelársky deň Slovenské poľnohospodárske múzeum Nitra

19.08.2023, Sobota 09:00

Včelársky deň je jedinečné kultúrno-osvetové podujatie zamerané na včely, včelárenie a včelie produkty. Dňa 19.8.2023 chceme zorganizovať jedinečné kultúrno-osvetové podujatie s
názvom „Včelársky de ... viac

Včelársky deň Slovenské poľnohospodárske múzeum Nitra

Včelársky deň je jedinečné kultúrno-osvetové podujatie zamerané na včely, včelárenie a včelie produkty. Dňa 19.8.2023 chceme zorganizovať jedinečné kultúrno-osvetové podujatie s
názvom „Včelársky deň“. Miestom realizácie bude Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre (SPM) počas výstavy Agrokomplex. Chceme zviditeľniť chátrajúci včelársky skanzen, ktorý formou kultúrno-osvetových aktivít „oživíme“ a poukážeme
na potrebu jeho obnovy. Pomocou sprievodných podujatí chceme vyzbierať čiastku na obnovu včelínov, výsadbu medonosných rastlín pre opeľovače. Hlavnou myšlienkou podujatia je osveta, podpora včelárstva, ochrana včiel a opeľovačov. Zábavnou formou
cez eko-divadielko, eko-výchovu, eko-hudobnú produkciu máme záujem vzdelávať nielen včelárov ale aj verejnosť. Téma ochrany včiel, výsadba medonosných stromov, zvýšenie včelárskej pastvy a ekologické aktivity prispievajú k zlepšeniu ekologických
pomerov v Nitre a okolí, ale aj v celej krajine. Včelársky skanzen je podľa nás jedinečné miesto, ktoré si zaslúži zachovať pre ďalšie generácie a tiež v ňom vidíme potenciál pre verejnosť a školy na environmentálnu výchovu do budúcna. Každoročne sa snažíme počas Agrokomplexu vo Včelárskom skanzene robiť sprievodné aktivity vo forme tvorivých dielničiek pre deti (výroba točenej sviečky z medzistienky, kreslenie, maľovanie na tému včely a opeľovače. Nebude chýbať degustácia medu, či možnosť zakúpenia včelích produktov, zaujímavý divadelný a hudobný program. Zážitkovou formou deti učíme láske k prírode a o potrebe ochrany včiel a opeľovačov. Tento ročník by sme chceli vzdelávať aj cez kultúrne zážitky a pomocou hudby a divadla priblížiť verejnosti život včiel a opeľovačov a učiť ich k láske k prírode.

Ďalšie akcie v tomto meste