Veda v CenTTre - vírusy okolo nás Malý Berlín

13.10.2020, Utorok 19:00

Hoci sú vírusy neviditeľné, infikujú všetky živé organizmy. Aké majú vírusy vlastnosti, prečo sa dokážu rýchlo meniť, prispôsobovať hostiteľovi a ako sa šíria? Akými metódami ich m& ... viac

Veda v CenTTre - vírusy okolo nás Malý Berlín
Hoci sú vírusy neviditeľné, infikujú všetky živé organizmy. Aké majú vírusy vlastnosti, prečo sa dokážu rýchlo meniť, prispôsobovať hostiteľovi a ako sa šíria? Akými metódami ich môžeme diagnostikovať? Je rozdiel medzi vírusom chrípky a koronavírusom? Vstupné: Zdarma
……………..
BEZPEČNE ZA KULTÚROU
V Malom Berlíne robíme všetko pre zdravie divákov. Prečítajte si o našich krokoch aj nad rámec povinných opatrení, ktoré zvyšujú bezpečnosť kultúrnych poduja-tí: www.malyberlin.sk/bezpecne-na-kulturu.
……………..
Vírusy sú obligátne vnútrobunkové patogény s obrovskou variabilitou a schopnosťou rýchlo sa meniť, adaptovať a rozširovať v rôznych hostiteľských organizmoch. V rámci prednášky si vysvetlíme, či sú všetky vírusy škodlivé a patogénne, aká je ich štruktúra a veľkosť genómu, ako sa replikujú v bunke a akými evolučnými procesmi sa formuje ich diverzita. Nevynecháme ani pandémiu (nielen) koronavírusu, problematiku detekcie vírusov a možnosti spomalenia vírusových nákaz. Odpovede na otázky sa nám pokúsi zodpovedať Ing. Miroslav Glasa, DrSc., ktorý pracuje na Virologickom ústave Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave a prednáša aj na Katedre biológie Fakulty prírodných vied UCM v Trnave. Venuje sa rastlinným vírusom a ich vzťahu k hostiteľskému organizmu, štúdiu vírusového genómu, evolučným faktorom formujúcim molekulárnu diverzitu rastlinných vírusov. Náplňou jeho výskumu je aj špecifická diagnostika vírusov. Bol zodpovedným riešiteľom viacerých vedeckých projektov VEGA, APVV a spoluriešiteľom európskych projektov zameraných na molekulárnu epidemiológiu, variabilitu a detekciu vírusových patogénov. Je autorom a spoluautorom viac ako 90 vedeckých publikácií evidovaných vo Web of Science.
..
Prednášku organizuje Fakulta prírodných vied UCM v Trnave v rámci cyklu Veda v cenTTre.

Ďalšie akcie v tomto meste