Workshop: Práva detí so zdravotným znevýhodnením

19.09.2020, Sobota 09:00

Srdečne Vás pozývame na workshop so zástupcami Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením na tému: „Práva detí so zdravotným znevýhodnením v sociálnej oblasti a vo vzdelávaní“. ... viac

Workshop: Práva detí so zdravotným znevýhodnením
Srdečne Vás pozývame na workshop so zástupcami Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením na tému: „Práva detí so zdravotným znevýhodnením v sociálnej oblasti a vo vzdelávaní“. Prednášajúci: JUDr. K. Fedorová, PhD. a Ing. Ľ. Belinová   V prípade záujmu o účasť na prednáške sa prosím registrujte, najneskôr do 13.9.2020 tu:
https://docs.google.com/forms/d/1Yc04zgk8e52nhQEJGOgVM_v_lPEy7PiDFItldXC2ZWc/edit Obsahová náplň:
1. Kompenzácie, na ktoré má rodina a dieťa nárok:
• jednotlivé druhy kompenzácií, ich špecifiká a podmienky na ich priznanie (napr. opatrovateľský príspevok, osobná asistencia, atď.)
• postup pri vybavovaní kompenzačných pomôcok (napr. auto, tablet, mixér, atď.) 2. Sociálne služby, na ktoré má rodina nárok:
• jednotlivé formy a podmienky ich poskytnutia (napr. služba včasnej intervencie, odľahčovacia služba a pod.) 3. Stimulácie pre deti so zdravotným znevýhodnením v predškolskom veku:
• ako ich zabezpečiť už od narodenia, resp. od zistenia neprospievania dieťaťa alebo po stanovení diagnózy (služba včasnej intervencie, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva) 4. Dieťa so zdravotným znevýhodnením v škôlke, v škole:
• vzdelávanie
• integrácia v bežnej škole verzus špeciálna škola
• čo je to inklúzia, podmienky a povinnosti rodičov pre dosiahnutie inklúzie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením Tešíme sa na stretnutie a veríme, že aj Vy sa stanete nositeľom zmeny na základe poznania svojich práv. Organizátori: Edu-spec s.r.o., RC Svet rodiny o.z.
Partneri: Terapeutické centrum VIA ABA o.z., Centrum včasnej intervencie BB n.o., Prístav nádeje o.z., Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Ďalšie akcie v tomto meste