Zlaté kódy hojnosti… Banská Štiavnica

08.10.2022, Sobota 08.30

Drahí priatelia, svetelná rodina, pozývame Vás s láskou dovoliť si otvoriť bránu k hojnosti, štedrosti a rovnováhe na všetkých úrovniach bytia. Prestať už o hojnosti len hovoriť, ale dovoliť si začať ju žiť. Zača ... viac

Zlaté kódy hojnosti… Banská Štiavnica
Drahí priatelia, svetelná rodina, pozývame Vás s láskou dovoliť si otvoriť bránu k hojnosti, štedrosti a rovnováhe na všetkých úrovniach bytia. Prestať už o hojnosti len hovoriť, ale dovoliť si začať ju žiť. Začať podnikať kroky vo vonkajšej realite k jej naplneniu.
HOJNOSŤ je dôvera v nekonečný prúd lásky, radosti, slobody vo všetkých oblastiach života. Hojnosť je Božské právo každej bytosti.
SLOBODA tvorenia je prepojená s dostatkom prostriedkov v hmote.
Zlaté kódy hojnosti, sú o tvorení cez portál SRDCA v spojení so ZDROJOM. Kde sa otvárame Božskej inšpirácii, k tvoreniu NEBA na ZEMI.
ROVNOVÁHA prijímania a dávania. Otvorený prijať, pripravený dať.
Nechať cez seba prúdiť svetlo – zdrojovú energiu, aj cez peniaze – ktoré sú zhmotnením energie tu na Zemi…tvorením krásy a podpory Novej Zeme.
Zlaté kódy hojnosti sú návrat do RAJA.
Život nás môže zahrnúť najrôznejšími formami hojnosti ak sme jej otvorení…   Čo očakávať:
Zvedomenie a energetická práca s najčastejšími rodovými a karmickými presvedčeniami a blokmi, ktoré nám bránia prijať do svojho života hojnosť a žiť hojnosť.
Vedomé rozhodnutie ŽIŤ HOJNOSŤ
Tvorba osobného energetického kódu hojnosti, žiariča ktorý si každý namaľuje, aktivuje a odnesie so sebou – obraz – maľba na hodváb.
Ukotvenie prepisov a nových kódov hojnosti prostredníctvom vysokovibračného zvuku do tela, do bunkovej pamäte a DNA. Pomocou zvukového hologramu otvorenie a prepis bunkovej pamäte, navýšenie frekvencie vody a plazmy v tele, aktivácia novej zlatej svetelnej DNA.     Okrem uvedeného programu necháme v absolútnej dôvere a prijatí diať sa to čo je v najvyššom záujme pre Vás.   Čo je v cene: materiál na tvorbu počas seminára, kurzovné, ubytovanie a strava. Domov si odnesieš obraz – svoj osobný kód hojnosti… Čo so sebou: podložka, deka, vankúš, fľaša na vodu, pohodlné oblečenie, osobný kryštál (prípadne amulet), Vaše osobné kryštáliky, kamienky, komponenty ktoré môžete použiť na výzdobu obrazu… ktoré sú pre Vás symbolom hojnosti….niečo v čom si budete môcť bezpečne odniesť svoj nový obraz. Miesto konania: Vila Bela, Banská Štiavnica Prevedú Vás: Mab Junga, Akia Arianel, Adalíía Alma     Dar: 310 EUR
Prihlasovanie: veroniq44@icloud.com
Príchod na akciu 8:00. Začíname 8:30 presne
Ukončenie v nedeľu 18:00
Viac informácií po prihlásení.
Tešíme sa na Vás
Sme pripravení žiť Hojnosť!!!

Ďalšie akcie v tomto meste