Medzinárodný deň povedomia o FASD 2020

09.09.2020, Streda 18:00

Čo môže spôsobiť konzumácia alkoholu počas tehotenstva? Existuje vôbec bezpečné množstvo alkoholu v tomto citlivom období? Aké najčastejšie problémy majú deti, ktoré boli v prenatálnom období vystaven& ... viac

Medzinárodný deň povedomia o FASD 2020
Čo môže spôsobiť konzumácia alkoholu počas tehotenstva? Existuje vôbec bezpečné množstvo alkoholu v tomto citlivom období? Aké najčastejšie problémy majú deti, ktoré boli v prenatálnom období vystavené alkoholovej expozícii? A ako na tieto deti reaguje spoločnosť? Na tieto otázky, ale aj mnoho ďalších sa budeme snažiť zodpovedať 9. Septembra v Klube pod Lampou. Medzinárodný deň povedomia o FASD (poruchy fetálneho alkoholového spektra/fetal alcohol spectrum disorders) si pripomíname každý rok symbolicky práve 9.9. Prečo práve tento dátum? Pretože tehotenstvo zvyčajne trvá deväť mesiacov a po celý tento čas by žena nemala konzumovať žiadne množstvo alkoholu. Hlavným bodom programu bude online prednáška na tému „Vytvorenie silnej siete a podpory: FASD a spoločnosť.“ Prednášajúcou bude úžasná a inšpiratívna žena Diane Malbin (Canada), uznávaná odborníčka v tejto téme. Program:
18:00-18:10 Úvod do problematiky FASD s členmi Fascinujúce deti,o.z.
18:10-19:30 Online prednáška Diane Malbin (tlmočená do slovenčiny)
19:30-20:00 Diskusia (Pozn.: Celý program bude vysielaný cez livestream) Vstup: voľný Registrácia účastníkov(počet miest v Klube pod Lampou je limitovaný) : tomanova@fascinujucedeti.sk

Ďalšie akcie v tomto meste